Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Tạo tài khoản của bạn - Create your account

Chào mừng bạn đến với ArchiLink!

Để sử dụng hết tất cả các tính năng của nền tảng, người dùng cần đăng ký tạo một tài khoản. Tài khoản trên ArchiLink bao gồm:

- Tài khoản cá nhân: dành cho người dùng là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế. Người dùng sử dụng tài khoản cá nhân để kết nối (Link) với các tài khoản khác, tạo Hồ sơ cá nhân (Member Profile), tạo các Dự án (Project) và Bài viết (Article), qua đó thể hiện hồ sơ năng lực cá nhân của mình.

- Tài khoản tập thể: dành cho người dùng là chủ doanh nghiệp, trưởng nhóm. Người dùng sử dụng tài khoản tập thể để kết nối (Link) với các tài khoản khác, tạo Hồ sơ tập thể (Team Profile), tạo các Dự án (Project) và Bài viết (Article), qua đó thể hiện hồ sơ năng lực của tập thể mình.

Để tạo một tài khoản, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Bước 1:  KHỞI TẠO TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SA-01

 

2. Bước 2:  CHỌN LOẠI TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SA-02

 

 

NẾU NGƯỜI DÙNG CHỌN TẠO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

3. Bước 3:  NHẬP THÔNG TIN

http://archilink.vn/img/capture/SA-03

 

4. Bước 4:  NHẬP THÔNG TIN (TIẾP THEO)

http://archilink.vn/img/capture/SA-04A

http://archilink.vn/img/capture/SA-04B

http://archilink.vn/img/capture/SA-04C

 

HOÀN THÀNH VIỆC TẠO TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SA-05

 

TRANG HỒ SƠ (PROFILE) CỦA NGƯỜI DÙNG SAU KHI TẠO TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SA-06

 

 

NẾU NGƯỜI DÙNG CHỌN TẠO TÀI KHOẢN TẬP THỂ

3. Bước 3:  NHẬP THÔNG TIN

http://archilink.vn/img/capture/SA-07

 

4. Bước 4:  NHẬP THÔNG TIN (TIẾP THEO)

http://archilink.vn/img/capture/SA-08A

http://archilink.vn/img/capture/SA-08B

http://archilink.vn/img/capture/SA-08C

 

HOÀN THÀNH VIỆC TẠO TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SA-09

 

TRANG HỒ SƠ (PROFILE) CỦA NGƯỜI DÙNG SAU KHI TẠO TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SA-10

 

Trên đây là những hướng dẫn liên quan đến việc tạo tài khoản trên website http://archilink.vn. Hy vọng những hướng dẫn này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về việc tạo tài khoản, vui lòng gửi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink