Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Dự án tiêu biểu - Featured project

Chào mừng bạn đến với ArchiLink!

Nội dung bài viết này sẽ trình bày cho người dùng khái niệm về các Dự án tiêu biểu (Featured project), chính sách của Ban Quản trị ArchiLink đối với các Featured project và tiêu chí công nhận Featured project.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU LÀ GÌ?

Dự án tiêu biểu (Featured project) là những Project nổi bật, mặc định được xuất hiện ở trang Gallery, mục Projects khi người dùng truy cập vào website.

http://archilink.vn/img/capture/TP-01

 

Những Project không phải là Featured project sẽ không được mặc định xuất hiện ở trang Gallery. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể xem được các Project này sau khi điều chỉnh công cụ lọc hiển thị:

http://archilink.vn/img/capture/TP-01A

 

Featured project ban đầu là những Project thông thường do các tài khoản trong cộng đồng xuất bản. Sau đó Ban Quản trị ArchiLink (sau đây gọi tắt là Ban Quản trị) sẽ kiểm tra định kỳ và chọn lựa để công nhận Featured project. Việc chọn lựa để công nhận Featured project do Ban Quản trị thực hiện theo các tiêu chí nhất định. Tài khoản sở hữu Featured project sẽ nhận được Thông báo (Notification)Email thông báo (Email Notification) sau khi Ban Quản trị hoàn tất việc công nhận Featured project.

http://archilink.vn/img/capture/TP-02

http://archilink.vn/img/capture/TP-02A

 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Featured project là sản phẩm trí tuệ thuộc sở hữu riêng của tài khoản sử dụng, và cũng là thành phần chủ yếu làm nên giá trị của Cộng đồng ArchiLink. Vì vậy, Ban Quản trị có chính sách riêng biệt dành cho các Project đã được công nhận là Featured project. Trong quá trình vận hành nền tảng và phát triển Cộng đồng ArchiLink, chính sách này có thể được Ban Quản trị chỉnh sửa, cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế.

1. Chính sách công nhận quyền sở hữu riêng của người sử dụng

Trước khi lựa chọn để công nhận một Project là Featured project, ngoài việc xem xét đáp ứng các tiêu chí công nhận, Ban Quản trị cũng xem xét quyền sở hữu của tài khoản sử dụng đối với Project đó. Khi Ban Quản trị công nhận một Project là Featured project, điều đó đồng nghĩa với việc Ban Quản trị đã công nhận quyền sở hữu riêng của tài khoản sử dụng đối với Project đó. Trường hợp sau này có tài khoản sử dụng nào khác xuất bản một Project khác giống như Project đã được lựa chọn là Featured project thì tài khoản sử dụng sở hữu Featured project có quyền yêu cầu Ban Quản trị không xem xét Featured project đối với Project mới đó.

Trường hợp một Tài khoản tập thể (Team Account) và một Tài khoản cá nhân (Member Account) cùng xuất bản Project giống nhau, thực tế Project đó thuộc sở hữu của một bên, và bên kia cũng tham gia vào việc thực hiện Project đó thì cả các Project được đăng bởi Tài khoản tập thể và Tài khoản cá nhân trên đều có thể được xem xét công nhận Featured project. Khi đó Ban Quản trị sẽ tìm hiểu các thông tin Danh mục (Category)Vai trò tham gia (Project role), Cộng sự (Colleague), Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video copyright) được khai báo trong Project của cả Tài khoản tập thể và Tài khoản cá nhân trước khi công nhận Featured project.

Trường hợp có hai Tài khoản cá nhân cùng xuất bản Project giống nhau, và thực tế là cả hai Tài khoản cá nhân cùng tham gia vào việc thực hiện Project đó thì cả hai Project đều có thể được xem xét công nhận Featured project. Khi đó Ban Quản trị sẽ tìm hiểu các thông tin Danh mục (Category)Vai trò tham gia (Project role), Cộng sự (Colleague), Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video copyright) được khai báo trong Project của cả hai Tài khoản cá nhân trước khi công nhận Featured project.

2. Chính sách hỗ trợ quảng bá Dự án tiêu biểu

Ban Quản trị sẽ hỗ trợ tài khoản sử dụng quảng bá Featured project. Điều này được thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền sở hữu riêng của tài khoản sử dụng đối với Featured project, Ban Quản trị phải đề cập đến quyền sở hữu này trong nội dung quảng bá. Phạm vi quảng bá bao gồm các kênh thông tin mà Ban Quản trị đang quản lý:

     - Trang Facebook ArchiLink: ArchiLink | Facebook
     - Trang Twitter ArchiLink: ArchiLink | Twitter
     - Trang LinkedIn ArchiLink: ArchiLink | LinkedIn
     - Trang Instagram ArchiLink: ArchiLink | Instagram
     - Trang Pinterest ArchiLink: ArchiLink | Pinterest

     - Trang YouTube ArchiLink: ArchiLink | YouTube

http://archilink.vn/img/capture/TP-03

http://archilink.vn/img/capture/TP-03A

http://archilink.vn/img/capture/TP-03B

http://archilink.vn/img/capture/TP-03C

http://archilink.vn/img/capture/TP-03D

http://archilink.vn/img/capture/TP-03E

 

TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Project thuộc Danh mục (Category) khác nhau sẽ có tiêu chí công nhận khác nhau. Các tiêu chí cho từng Category riêng biệt được liệt kê dưới đây. Tuy nhiên, các tiêu chí này chỉ là điều kiện cần. Để Project được công nhận là Featured project thì cần có thêm điều kiện đủ là sự đánh giá nội dung Project từ phía Ban Quản trị.

1. Kiến trúc - Architecture

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 10 hình ảnh thực của dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 10 hình ảnh.

     + Thông tin Địa điểm (Location) và Vị trí dự án trên bản đồ:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Đầy đủ thông tin địa điểm dự án và vị trí dự án trên bản đồ.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Vai trò trong dự án (Project role):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Thời gian thực hiện dự án (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

2. Thiết kế nội thất - Interior Design

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 10 hình ảnh thực của dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 10 hình ảnh.

     + Thông tin Địa điểm (Location) và Vị trí dự án trên bản đồ:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Đầy đủ thông tin địa điểm dự án và vị trí dự án trên bản đồ.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Vai trò trong dự án (Project role):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Thời gian thực hiện dự án (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

3. Thiết kế vật dụng nội thất - Furniture Design

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 04 hình ảnh thực của sản phẩm.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 04 hình ảnh.

     + Thời gian thực hiện sản phẩm (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

4. Thiết kế sản phẩm - Product Design

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 04 hình ảnh thực của sản phẩm.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 04 hình ảnh.

     + Thời gian thực hiện sản phẩm (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

5. Thiết kế ánh sáng - Interior Design

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 04 hình ảnh thực của dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 04 hình ảnh.

     + Thông tin Địa điểm (Location) và Vị trí dự án trên bản đồ:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Đầy đủ thông tin địa điểm dự án và vị trí dự án trên bản đồ.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Vai trò trong dự án (Project role):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Thời gian thực hiện dự án (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

6. Cảnh quan - Landscape

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 04 hình ảnh thực của dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 04 hình ảnh.

     + Thông tin Địa điểm (Location) và Vị trí dự án trên bản đồ:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Đầy đủ thông tin địa điểm dự án và vị trí dự án trên bản đồ.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Vai trò trong dự án (Project role):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Thời gian thực hiện dự án (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

7. Quy hoạch - Planning

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 06 hình ảnh.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 06 hình ảnh.

     + Thông tin Địa điểm (Location) và Vị trí dự án trên bản đồ:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Đầy đủ thông tin địa điểm dự án và vị trí dự án trên bản đồ.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Vai trò trong dự án (Project role):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Thời gian thực hiện dự án (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

8. Kỹ thuật - Engineering

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 04 hình ảnh.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 04 hình ảnh.

     + Thông tin Địa điểm (Location) và Vị trí dự án trên bản đồ:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Đầy đủ thông tin địa điểm dự án và vị trí dự án trên bản đồ.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Vai trò trong dự án (Project role):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

     + Thời gian thực hiện dự án (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

9. Diễn họa 3D - 3D Visualization

     + Số lượng hình ảnh:
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Ít nhất 10 hình ảnh.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Ít nhất 10 hình ảnh.

     + Thời gian thực hiện (Project time):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Yêu cầu nêu ra.

     + Chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video (Image/Video Copyright):
          - Đối với Dự án thực tế (Professional project): Yêu cầu nêu ra, có thể nêu ở mục Image/Video Copyright hoặc trong nội dung mô tả dự án.

          - Đối với Đồ án sinh viên (Student project): Không bắt buộc.

10. Nhiếp ảnh - Photography

     + Số lượng hình ảnh: Ít nhất 10 hình ảnh thực.

     + Thời gian thực hiện (Project time): Yêu cầu nêu ra.

11. Hội họa - Painting

     + Số lượng hình ảnh: Ít nhất 02 hình ảnh thực.

     + Thời gian thực hiện (Project time): Yêu cầu nêu ra.

12. Các loại hình khác - Others

     + Số lượng hình ảnh: Ít nhất 02 hình ảnh thực.

     + Thời gian thực hiện (Project time): Yêu cầu nêu ra.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến Dự án tiêu biểu. Hy vọng những thông tin này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về Dự án tiêu biểu, vui lòng gửi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink