Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Kết nối với cộng đồng - Link to community

Chào mừng bạn đến với ArchiLink!

Kết nối (Link) là mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên Cộng đồng ArchiLink. Người dùng tạo kết nối với các thành viên khác trong cộng đồng (tài khoản cá nhân, tài khoản tập thể) để nhận thông báo mỗi khi thành viên đó xuất bản một dự án mới hay một bài viết mới. Thành viên có kết nối với người dùng được gọi là một Thành viên kết nối (Linker) của người dùng. Quan hệ Kết nối (Link) là quan hệ hai chiều, tương tự như quan hệ Bạn bè (Friend) ở mạng xã hội Facebook. Người dùng cần gửi Yêu cầu Kết nối (Linker Request) đến thành viên khác, sau khi thành viên đó Đồng ý Kết nối (Accept Request) thì quan hệ Kết nối được thiết lập.

Để tạo kết nối, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Bước 1:  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SL-01

 

2. Bước 2:  GỬI YÊU CẦU KẾT NỐI

Để gửi yêu cầu kết nối cho thành viên khác, người dùng vào menu Community. Nếu muốn kết nối với các tài khoản cá nhân, người dùng vào mục Members. Nếu muốn kết nối với các tài khoản tập thể, người dùng vào mục Teams.

http://archilink.vn/img/capture/SL-02

http://archilink.vn/img/capture/SL-02A

 

Người dùng cũng có thể gửi yêu cầu kết nối cho thành viên khác khi đang xem trang Hồ sơ (Profile) của thành viên đó.

http://archilink.vn/img/capture/SL-02B

 

Người dùng cũng có thể gửi yêu cầu kết nối cho thành viên khác khi đang xem trang Dự án (Project) hoặc Bài viết (Article) do thành viên đó xuất bản.

http://archilink.vn/img/capture/SL-02C

 

XEM CÁC YÊU CẦU KẾT NỐI ĐÃ GỬI

Để xem những Yêu cầu Kết nối (Linker Request) đã được gửi đi, người dùng vào menu Community, mục Requests Pending. Đây là những yêu cầu chưa được các thành viên kia Đồng ý Kết nối (Accept Request). Sau khi được các thành viên khác Đồng ý Kết nối rồi thì các Yêu cầu Kết nối sẽ không xuất hiện ở đây nữa.

http://archilink.vn/img/capture/SL-03

 

THÔNG BÁO KHI THÀNH VIÊN KHÁC ĐÃ ĐỒNG Ý KẾT NỐI

Sau khi thành viên khác đã Đồng ý Kết nối đối với Yêu cầu Kết nối của người dùng thì người dùng sẽ nhận được thông báo từ hệ thống:

http://archilink.vn/img/capture/SL-04

 

XEM CÁC YÊU CẦU KẾT NỐI NHẬN ĐƯỢC

Để xem những Yêu cầu Kết nối nhận được từ các thành viên khác, người dùng vào menu Community, mục Requests Received. Đây là những Yêu cầu Kết nối được các thành viên khác trong cộng đồng gửi đến người dùng, nhưng chưa được người dùng Đồng ý Kết nối. Sau khi được người dùng Đồng ý Kết nối rồi thì các Yêu cầu Kết nối sẽ không xuất hiện ở đây nữa.

http://archilink.vn/img/capture/SL-05

 

XEM DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN KẾT NỐI

Để xem danh sách các Thành viên kết nối (Linker), người dùng vào menu Community, mục My Linkers.

http://archilink.vn/img/capture/SL-06

 

HỦY KẾT NỐI VỚI THÀNH VIÊN KHÁC

Để thực hiện Hủy kết nối (Unlink) với thành viên khác, người dùng vào menu Community, mục My Linkers, sau đó chọn Unlink đối với thành viên đó.

http://archilink.vn/img/capture/SL-07.jpg

 

Trên đây là những hướng dẫn liên quan đến việc tạo kết nối với các thành viên khác trong cộng đồng. Hy vọng những hướng dẫn này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về việc tạo kết nối, vui lòng gửi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink