Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Mời thành viên tham gia tập thể - Invite member

Chào mừng bạn đến với ArchiLink!

Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho người dùng là Tài khoản tập thể (Team Account).

Khi người dùng vào xem trang Hồ sơ (Profile) của một Tài khoản tập thể (Team Account), người dùng sẽ thấy xuất hiện mục Team Member ở cột bên trái của trang. Đây là khu vực hiển thị những Tài khoản cá nhân (Member Account) là thành viên của Team này. Nếu người dùng muốn thêm một Member nào đó vào danh sách Team Member của mình, người dùng có thể gửi lời mời đến Member đó.

http://archilink.vn/img/capture/HI-01

 

Để gửi Lời mời tham gia (Invite Member Request) đến Member, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Bước 1:  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/HI-02

 

2. Bước 2:  GỬI LỜI MỜI THAM GIA

http://archilink.vn/img/capture/HI-03

http://archilink.vn/img/capture/HI-03A

http://archilink.vn/img/capture/HI-03B

http://archilink.vn/img/capture/HI-03C

 

XÁC NHẬN ĐỒNG Ý LỜI MỜI TỪ MEMBER

Sau khi người dùng đã gửi lời mời tham gia, cần chờ đợi xác nhận từ phía Member. Người dùng có thể gửi tin nhắn hoặc liên lạc với Member để thông báo.

Sau khi Member đã Đồng ý lời mời (Accept Request) thì người dùng sẽ nhận được Thông báo (Notification):

http://archilink.vn/img/capture/HI-04

 

THÔNG TIN HIỂN THỊ TRÊN CÁC TRANG PROFILE CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ MEMBER SAU KHI MEMBER ĐÃ ĐỒNG Ý LỜI MỜI

Lúc này, Member đã xuất hiện ở mục Team Member tại trang Profile của người dùng, và người dùng cũng đã xuất hiện ở mục Team tại trang Profile của Member.

http://archilink.vn/img/capture/HI-05

http://archilink.vn/img/capture/HI-05A

 

Trên đây là những hướng dẫn cho người sử dụng về việc mời thành viên tham gia tập thể đến một Tài khoản cá nhân (Member Account) trong cộng đồng. Hy vọng những hướng dẫn này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về việc mời thành viên tham gia tập thể, vui lòng gửi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink