Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Yêu cầu - Request

Chào mừng bạn đến với ArchiLink!

Trong quá trình sử dụng nền tảng, người dùng sẽ nhận được các yêu cầu, lời mời (sau đây gọi chung là các Yêu cầu - Request) từ các tài khoản khác. Đồng thời, người dùng cũng sẽ gửi Request cho các tài khoản khác. Tùy theo loại hình tài khoản của người dùng là Tài khoản cá nhân (Member Account) hay Tài khoản tập thể (Team Account) mà danh sách các loại Request có thể khác nhau. Request được phân thành hai nhóm chính: Request nhận được (Requests Received)Request gửi đi (Requests Pending).

ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

+ Nhóm Requests Received:

     - Yêu cầu kết nối từ Tài khoản cá nhân - Member Linking.
     - Yêu cầu kết nối từ Tài khoản tập thể - Team Linking.
     - Lời mời tham gia Team - Joining Team.
     - Yêu cầu xác nhận là cộng sự trong một dự án - Colleague Confirmation.

     - Yêu cầu xác nhận là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án - Copyright Owner Confirmation.

+ Nhóm Requests Pending:

     - Yêu cầu kết nối đến Tài khoản cá nhân - Member Linking.
     - Yêu cầu kết nối đến Tài khoản tập thể - Team Linking.
     - Yêu cầu tham gia Team - Joining Team.
     - Yêu cầu xác nhận là một cộng sự trong một dự án - Colleague Confirmation.
     - Yêu cầu xác nhận là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án - Copyright Owner Confirmation.

     - Yêu cầu xác nhận là Team thực hiện dự án trong một dự án - Project Team Confirmation.

ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN TẬP THỂ

+ Nhóm Requests Received:

     - Yêu cầu kết nối từ Tài khoản cá nhân - Member Linking.
     - Yêu cầu kết nối từ Tài khoản tập thể - Team Linking.
     - Yêu cầu tham gia Team - Joining Team.
     - Yêu cầu xác nhận là Team thực hiện dự án trong một dự án - Project Team Confirmation.
     - Yêu cầu xác nhận là cộng sự trong một dự án - Colleague Confirmation.

     - Yêu cầu xác nhận là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án - Copyright Owner Confirmation.

+ Nhóm Requests Pending:

     - Yêu cầu kết nối đến Tài khoản cá nhân - Member Linking.
     - Yêu cầu kết nối đến Tài khoản tập thể - Team Linking.
     - Lời mời tham gia Team - Joining Team.
     - Yêu cầu xác nhận là một cộng sự trong một dự án - Colleague Confirmation.

     - Yêu cầu xác nhận là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án - Copyright Owner Confirmation.

Để vào trang quản lý các Request, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Bước 1:  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/HR-01

 

2. Bước 2:  VÀO TRANG QUẢN LÝ CÁC YÊU CẦU

http://archilink.vn/img/capture/HR-02

 

NẾU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG LÀ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

http://archilink.vn/img/capture/HR-03

http://archilink.vn/img/capture/HR-03A

http://archilink.vn/img/capture/HR-03B

http://archilink.vn/img/capture/HR-03C

http://archilink.vn/img/capture/HR-03D

http://archilink.vn/img/capture/HR-04

http://archilink.vn/img/capture/HR-04A

http://archilink.vn/img/capture/HR-04B

http://archilink.vn/img/capture/HR-04C

http://archilink.vn/img/capture/HR-04D

http://archilink.vn/img/capture/HR-04E

 

NẾU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG LÀ TÀI KHOẢN TẬP THỂ

http://archilink.vn/img/capture/HR-05

http://archilink.vn/img/capture/HR-05A

http://archilink.vn/img/capture/HR-05B

http://archilink.vn/img/capture/HR-05C

http://archilink.vn/img/capture/HR-05D

http://archilink.vn/img/capture/HR-05E

http://archilink.vn/img/capture/HR-06

http://archilink.vn/img/capture/HR-06A

http://archilink.vn/img/capture/HR-06B

http://archilink.vn/img/capture/HR-06C

http://archilink.vn/img/capture/HR-06D

 

Trên đây là những hướng dẫn về các Yêu cầu. Hy vọng những hướng dẫn này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về các Yêu cầu, vui lòng gửi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink