Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Thông báo - Notification

Chào mừng bạn đến với ArchiLink!

Trong quá trình sử dụng nền tảng, người dùng sẽ nhận được các Thông báo (Notification) từ hệ thống. Notification được gửi đến người dùng khi xảy ra một tương tác nào đó giữa cộng đồng với người dùng.

http://archilink.vn/img/capture/HN-01

 

Các Notification được phân thành 4 nhóm:

     - Notification chung (General)
     - Notification về Dự án (Projects)
     - Notification về Bài viết (Articles)

     - Notification về Tập thể (Team)

Người dùng có thể Tắt/Mở hiển thị đối với các loại Notification. Để vào trang điều khiển Notification, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Bước 1:  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/HN-02

 

2. Bước 2:  VÀO TRANG CHỈNH SỬA THÔNG BÁO

http://archilink.vn/img/capture/HN-03

http://archilink.vn/img/capture/HN-04

http://archilink.vn/img/capture/HN-04A

http://archilink.vn/img/capture/HN-04B

 

DANH MỤC CÁC LOẠI THÔNG BÁO

NẾU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG LÀ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Notification chung (General)

     - Khi một tài khoản nào đó gửi cho người dùng một yêu cầu kết nối - When someone sends me request to link.

     - Khi một tài khoản nào đó đồng ý yêu cầu kết nối của người dùng - When someone accepts my request to link.

+ Notification về Dự án (Projects)

     - Khi một tài khoản nào đó thích một trong các dự án của người dùng - When someone likes one of my published projects.
     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một trong các dự án của người dùng - When someone comments on one of my published projects.
     - Khi một trong những người kết nối với người dùng vừa xuất bản một dự án - When one of my linkers publishes a project.
     - Khi một tài khoản nào đó đề cập người dùng là một cộng sự trong một dự án mà người đó đã xuất bản - When someone adds me as a colleague in one of his/her published projects.
     - Khi một tài khoản nào đó đã xác nhận là một cộng sự trong một dự án mà người dùng đã xuất bản - When someone accepts to be a colleague in one of my published projects.
     - Khi một tài khoản nào đó đề cập người dùng là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án mà người đó đã xuất bản - When someone adds me as a copyright owner of images or video of one of his/her published projects.

     - Khi một tài khoản nào đó đã xác nhận là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án mà người dùng đã xuất bản - When someone accepts to be a copyright owner of images or video in one of my published projects.

+ Notification về Bài viết (Articles)

     - Khi một tài khoản nào đó thích một trong các bài viết của người dùng - When someone likes one of my published articles.
     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một trong các bài viết của người dùng - When someone comments on one of my published articles.

     - Khi một trong những người kết nối với người dùng vừa xuất bản một bài viết - When one of my linkers publishes an article.

+ Notification về Tập thể (Team)

     - Khi một Team nào đó gửi lời mời tham gia Team cho người dùng - When a team sends me a request to join team.
     - Khi một Team nào đó đồng ý yêu cầu tham gia Team của người dùng - When a team accepts my request to join team.
     - Khi một trong các Team mà người dùng tham gia vừa có thêm một thành viên mới - When one of my teams has a new member.
     - Khi một Team nào đó đã xác nhận tham gia vào một trong các dự án của người dùng - When a team accepts to join in one of my projects.
     - Khi một trong các Team mà người dùng tham gia vừa xuất bản một dự án - When one of my teams publishes a project.
     - Khi một tài khoản nào đó thích một dự án của Team mà người dùng tham gia - When someone likes a published project of one of my teams.
     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một dự án của Team mà người dùng tham gia - When someone comments on a published project of one of my teams.
     - Khi một trong các Team mà người dùng tham gia vừa xuất bản một bài viết - When one of my teams publishes an article.
     - Khi một tài khoản nào đó thích một bài viết của Team mà người dùng tham gia - When someone likes a published article of one of my teams.

     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một bài viết của Team mà người dùng tham gia - When someone comments on a published article of one of my teams.

http://archilink.vn/img/capture/HN-05

 

NẾU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG LÀ TÀI KHOẢN TẬP THỂ

Notification chung (General)

     - Khi một tài khoản nào đó gửi cho người dùng một yêu cầu kết nối - When someone sends me request to link.

     - Khi một tài khoản nào đó đồng ý yêu cầu kết nối của người dùng - When someone accepts my request to link.

+ Notification về Dự án (Projects)

     - Khi một tài khoản nào đó thích một trong các dự án của người dùng - When someone likes one of my published projects.
     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một trong các dự án của người dùng - When someone comments on one of my published projects.
     - Khi một trong những người kết nối với người dùng vừa xuất bản một dự án - When one of my linkers publishes a project.
     - Khi một tài khoản nào đó đề cập người dùng là một cộng sự trong một dự án mà người đó đã xuất bản - When someone adds me as a colleague in one of his/her published projects.
     - Khi một tài khoản nào đó đã xác nhận là một cộng sự trong một dự án mà người dùng đã xuất bản - When someone accepts to be a colleague in one of my published projects.
     - Khi một tài khoản nào đó đề cập người dùng là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án mà người đó đã xuất bản - When someone adds me as a copyright owner of images or video of one of his/her published projects.
     - Khi một tài khoản nào đó đã xác nhận là chủ sở hữu bản quyền hình ảnh/video trong một dự án mà người dùng đã xuất bản - When someone accepts to be a copyright owner of images or video in one of my published projects.

     - Khi một tài khoản nào đó đề cập người dùng là Team thực hiện dự án trong một dự án mà người đó đã xuất bản - When someone adds us as project team in one of his/her published projects.

+ Notification về Bài viết (Articles)

     - Khi một tài khoản nào đó thích một trong các bài viết của người dùng - When someone likes one of my published articles.
     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một trong các bài viết của người dùng - When someone comments on one of my published articles.

     - Khi một trong những người kết nối với người dùng vừa xuất bản một bài viết - When one of my linkers publishes an article.

+ Notification về Tập thể (Team)

     - Khi một tài khoản nào đó gửi yêu cầu tham gia Team cho người dùng - When a member sends us a request to join team.
     - Khi một tài khoản nào đó đồng ý lời mời tham gia Team của người dùng - When a member accepts our request to join team.
     - Khi một trong các Team Member vừa xuất bản một dự án - When one of our team members publishes a project.
     - Khi một tài khoản nào đó thích một dự án của một trong các Team Member - When someone likes a published project of one of our team members.
     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một dự án của một trong các Team Member - When someone comments on a published project of one of our team members.
     - Khi một trong các Team Member vừa xuất bản một bài viết - When one of our team members publishes an article.
     - Khi một tài khoản nào đó thích một bài viết của một trong các Team Member - When someone likes a published article of one of our team members.

     - Khi một tài khoản nào đó bình luận cho một bài viết của một trong các Team Member - When someone comments on a published article of one of our team members.

http://archilink.vn/img/capture/HN-06

 

Trên đây là những hướng dẫn về các Thông báo. Hy vọng những hướng dẫn này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về các Thông báo, vui lòng gửi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink