Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Chính sách quyền riêng tư - Privacy policy

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư - Privacy Policy. Chính sách này được áp dụng trong trường hợp bạn truy cập website của chúng tôi và đăng ký tài khoản người dùng. Nếu bạn chưa từng truy cập và sử dụng website, xin vui lòng đọc phần Điều khoản sử dụng - Terms of Use vì trong đó trình bày thông tin quan trọng về duyệt website an toàn, Chính sách quyền riêng tư và hệ thống kiểm soát được áp dụng.

1. Ai xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng đã đăng ký tài khoản thông qua website http://archilink.vn. Người dùng đăng ký tài khoản trên website này sẽ được phép sử dụng các dịch vụ dành riêng cho người dùng thông qua một chứng chỉ xác thực. Với mong muốn đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của người dùng, Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ Domino và Ban Quản trị ArchiLink (sau đây gọi tắt là Ban Quản trị) đã đưa ra các hướng dẫn về quyền riêng tư và bảo mật cho các nhân viên của mình, đồng thời đảm bảo các hướng dẫn này được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn công ty.

2. Chính sách của chúng tôi

Mọi người đều có quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Ban Quản trị công nhận rằng người dùng có quyền được thông báo về thu thập và các hoạt động xử lý khác đối với dữ liệu cá nhân của họ. Trong quá trình xử lý dữ liệu có thể trực tiếp hoặc gián tiếp định danh cá nhân một đối tượng, chúng tôi cố gắng chỉ thao tác trên những thông tin thực sự cần thiết theo đúng nguyên tắc. Vì lý do này, chúng tôi đã lập website để việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng được hạn chế ở mức tối thiểu và không xử lý dữ liệu của người dùng khi mục đích của một hoạt động vẫn có thể đạt được bằng cách sử dụng dữ liệu ẩn danh (ví dụ: trong nghiên cứu thị trường nhằm cải tiến dịch vụ) hoặc bằng các phương tiện khác cho phép xác định đối tượng liên quan chỉ khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền (chẳng hạn, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu về giao thông và thời gian người dùng sử dụng website hoặc địa chỉ IP của người dùng). Ban Quản trị đưa ra các quyết định về mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân và các công cụ được sử dụng, bao gồm hồ sơ bảo mật, với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng. Chính sách quyền riêng tư này cung cấp tất cả thông tin cần thiết để người dùng hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin nhằm định danh người dùng trên website của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và mục đích

Dữ liệu cá nhân của người dùng (địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ID người dùng, mật khẩu truy cập) được Ban Quản trị thu thập và xử lý chỉ nhằm phục vụ các mục đích liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng hợp lý website và các dịch vụ thông tin của website và các thông tin được nhà quảng cáo bên thứ ba cung cấp. Thông tin cá nhân của người dùng cũng có thể được sử dụng trong các hoạt động xử lý khác, nhưng theo cách thức phù hợp với những mục đích này. Cụ thể, dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được xử lý nhằm các mục đích sau:

- Trong quá trình truy cập website, để cung cấp cho người dùng các tính năng riêng tư, chẳng hạn sửa đổi quyền truy cập cá nhân và dữ liệu hồ sơ người dùng;

- Để nhận các bản tin và email thông tin của chúng tôi. Đây là một phần mặc định trong các dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, nếu người dùng đồng ý dữ liệu của mình được xử lý, Ban Quản trị sẽ gửi cho người dùng các email thông tin, những email này là một phần của các dịch vụ mà nền tảng ArchiLink cung cấp;

- Cung cấp cho người dùng các dịch vụ hỗ trợ;

- Gửi các yêu cầu cuối cùng của người dùng nhằm mục đích thu thập thông tin và nhận tài liệu thông tin, ví dụ: danh mục sản phẩm, tài liệu quảng cáo, bảng giá... cho các đơn vị quảng cáo của chúng tôi;

- Xử lý và quản lý đơn đặt hàng của người dùng (giao hàng, hóa đơn, dịch vụ khách hàng). Bên nhận dữ liệu cá nhân của người dùng, nếu có, là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc bảo mật thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, đối tác kinh doanh của chúng tôi. Các doanh nghiệp này có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng và sử dụng chúng theo đúng quy chế và quy định của pháp luật;

- Gửi thông tin liên hệ của người dùng đến các thương hiệu được quảng cáo trên website của chúng tôi - những thương hiệu mà người dùng sẽ tải xuống danh mục sản phẩm, tập tin BIM hoặc CAD, hoặc truy cập website của họ thông qua website của chúng tôi. Điều này cho phép các thương hiệu đó gửi cho người dùng thêm thông tin về các sản phẩm người dùng đã tham khảo, trên cơ sở tuân thủ các quy định về quyền riêng tư.

Dữ liệu cá nhân của người dùng được xử lý chủ yếu bằng phương thức điện tử và trong một số trường hợp, cả ở dạng bản in. Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ theo cách thức sao cho người dùng được định danh chỉ trong khoảng thời gian thực sự cần thiết cho mục đích mà dữ liệu được thu thập và xử lý sau đó, và trong mọi trường hợp, trong giới hạn pháp luật cho phép. Thông tin cá nhân của người dùng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nhằm phục vụ các mục đích mà pháp luật không cho phép hoặc không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan tư pháp, theo quy định của pháp luật và trước khi có yêu cầu chính thức của các cơ quan này, chẳng hạn trong các dịch vụ chống gian lận. Dữ liệu của người dùng cũng có thể được các chuyên viên xử lý dữ liệu truy cập theo chỉ định trong đoạn 2 và cho các mục đích cụ thể được nêu trong cùng đoạn này. Trong tất cả những trường hợp trên, không bắt buộc phải có sự chấp thuận của người dùng. Thông tin cá nhân của người dùng được công khai chỉ khi có sự đồng ý của người dùng và chỉ trong quá trình cung cấp các dịch vụ trên website của chúng tôi. Thông tin cá nhân của người dùng sẽ không được chuyển ra nước ngoài. Xin lưu ý rằng Ban Quản trị chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng cho các mục đích liên quan chặt chẽ đến việc cung cấp dịch vụ thông qua website http://archilink.vn và để thông báo cho người dùng về các sáng kiến mới liên quan chặt chẽ đến các hoạt động và dịch vụ của website. Ban Quản trị xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm email, chỉ khi có sự đồng ý của người dùng.

4. Điều gì xảy ra nếu người dùng không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Ban Quản trị ArchiLink

Việc cung cấp dữ liệu của người dùng cho Ban Quản trị và đặc biệt là thông tin cá nhân, địa chỉ email của người dùng là điều kiện bắt buộc để người dùng truy cập các dịch vụ miễn phí mà nền tảng của chúng tôi cung cấp. Bất kỳ sự từ chối cung cấp dữ liệu cần thiết cho Ban Quản trị nhằm các mục đích nói trên có thể khiến Ban Quản trị không thể mang đến các dịch vụ thông qua website. Việc người dùng không cung cấp dữ liệu, tùy từng trường hợp, có thể là lý do hợp pháp và chính đáng để Ban Quản trị không thực hiện hoặc chấm dứt các dịch vụ mà người dùng yêu cầu. Tuy nhiên, người dùng có thể tùy chọn cung cấp dữ liệu bổ sung cho Ban Quản trị ngoài những dữ liệu cần thiết để các dịch vụ của mình được thực hiện, tùy chọn đó không ảnh hưởng đến việc sử dụng website. Tùy từng trường hợp và khi cần thiết, Ban Quản trị sẽ thông báo cho người dùng về yêu cầu bắt buộc hoặc tùy chọn cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ cho biết yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân là bắt buộc hay tùy chọn bằng cách đặt dấu hoa thị (*) trước thông tin bắt buộc cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ trên website. Xin lưu ý rằng việc người dùng không tiết lộ dữ liệu cá nhân tùy chọn sẽ không dẫn đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc bất kỳ sự bất lợi nào.

5. Chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng cho ai

Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được cung cấp cho các công ty bên thứ ba, những đơn vị xử lý dữ liệu độc lập chỉ nhằm thực hiện các hoạt động được mô tả trên website của chúng tôi như đã chỉ định trong đoạn 3 ở trên và chỉ khi mục đích đó không mâu thuẫn với mục đích mà dữ liệu của người dùng đã được thu thập và xử lý sau đó và, trong mọi trường hợp, phải tuân theo quy định của pháp luật. Các công ty khác mà chúng tôi có thể gửi những dữ liệu này là các doanh nghiệp khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ Domino, sau khi ký kết các điều khoản hợp đồng, các bên này đã cam kết đầy đủ về việc sử dụng những dữ liệu này với cùng mục tiêu như những mục tiêu đã đặt ra khi thu thập dữ liệu. Dữ liệu sẽ không được cung cấp, bán hoặc chuyển giao theo cách khác cho các bên thứ ba mà không được thông báo trước cho người dùng và được sự đồng ý của người dùng, khi luật pháp quy định.

6. Cách chúng tôi thu thập thông tin của người dùng trên website của chúng tôi

Khi người dùng sử dụng và duyệt website của chúng tôi, một số thông tin cá nhân có thể được thu thập tự động (thông qua "Cookie"), chẳng hạn như thu thập địa chỉ IP của người dùng và các thông tin khác liên quan đến việc duyệt xem website hoặc sự ưu tiên của người dùng khi lựa chọn các dịch vụ do website cung cấp. Thông tin và dữ liệu này được website thu thập trực tiếp và tự động như một chức năng hoạt động mặc định của website. Để tìm hiểu chi tiết về cách chúng tôi thu thập dữ liệu người dùng, hãy truy cập trang Chính sách Cookies - Cookies Policy của chúng tôi.

7. Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật để giảm thiểu rủi ro dữ liệu bị tiêu hủy hoặc thất thoát, thậm chí sự cố bất ngờ, hành vi truy cập trái phép hoặc xử lý dữ liệu không được phép hoặc không tuân thủ các mục đích thu thập được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Tuy nhiên, Ban Quản trị không thể đảm bảo cho người dùng rằng các biện pháp được áp dụng để bảo mật website và việc truyền tải dữ liệu và thông tin có thể hạn chế hoặc loại trừ hoàn toàn bất kỳ rủi ro truy cập trái phép hoặc thất thoát dữ liệu nào. Chúng tôi khuyến nghị người dùng nên cài đặt cho máy tính của mình phần mềm phù hợp để bảo vệ quá trình truyền tải dữ liệu trên web, cả chiều đến và chiều đi (chẳng hạn như hệ thống, phần mềm diệt vi-rút được cập nhật) và nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng đã thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu được truyền qua web.

8. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu của người dùng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết nhằm đạt được các mục đích được đề ra trong Chính sách này, trừ khi luật pháp quy định hoặc cho phép thời gian lưu trữ dài hơn.

 

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink