Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Cập nhật hồ sơ của bạn - Update your profile

Chào mừng bạn đến với ArchiLink!

Profile (Hồ sơ) là hồ sơ năng lực của các thành viên Cộng đồng ArchiLink. Người dùng sử dụng các công cụ của nền tảng để cập nhật Profile của mình lên website nhằm giới thiệu năng lực của cá nhân hoặc tập thể mình.

Căn cứ vào Loại hình tài khoản (Account type), Profile được chia thành 2 loại:

- Profile cá nhân (Member profile): là một hồ sơ năng lực cá nhân (Curriculum vitae - CV), dành cho người dùng là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế. Người dùng có thể trình bày các thông tin thể hiện năng lực cá nhân của mình: Giới thiệu tổng quát (Summary), Kinh nghiệm làm việc (Experience), Đào tạo (Education), Kỹ năng làm việc (Skills), Ngôn ngữ sử dụng (Languages), Chứng chỉ cá nhân (Certifications), Khóa học đã tham gia (Courses), Giải thưởng (Awards & Honors), Dự án tham gia (Participated projects).

- Profile tập thể (Team profile): là một hồ sơ năng lực tập thể, dành cho người dùng là chủ doanh nghiệp, trưởng nhóm. Người dùng có thể trình bày các thông tin thể hiện năng lực của tập thể, đội, nhóm mình: Giới thiệu (Introduction), Giải thưởng (Awards & Honors), Dự án tham gia (Participated projects).

Khi tạo tài khoản, người dùng đã chọn loại Profile ứng với Loại hình tài khoản sử dụng.

 

ĐỐI VỚI PROFILE CÁ NHÂN

Để cập nhật Profile, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Bước 1:  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

http://archilink.vn/img/capture/SF-01

http://archilink.vn/img/capture/SF-01A

 

2. Bước 2:  THAY ĐỔI ẢNH ĐẠI DIỆN (PROFILE PICTURE)

http://archilink.vn/img/capture/SF-02

http://archilink.vn/img/capture/SF-02A

http://archilink.vn/img/capture/SF-02B

http://archilink.vn/img/capture/SF-02C

 

3. Bước 3:  THAY ĐỔI ẢNH BÌA (COVER PICTURE)

http://archilink.vn/img/capture/SF-03

http://archilink.vn/img/capture/SF-03A

http://archilink.vn/img/capture/SF-03B

http://archilink.vn/img/capture/SF-03C

 

4. Bước 4:  CẬP NHẬT THÔNG TIN GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT (SUMMARY)

http://archilink.vn/img/capture/SF-04

http://archilink.vn/img/capture/SF-04A

 

5. Bước 5:  CẬP NHẬT KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (EXPERIENCE)

http://archilink.vn/img/capture/SF-05

http://archilink.vn/img/capture/SF-05A

 

6. Bước 6:  CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐÀO TẠO (EDUCATION)

http://archilink.vn/img/capture/SF-06

http://archilink.vn/img/capture/SF-06A

 

7. Bước 7:  CẬP NHẬT KỸ NĂNG LÀM VIỆC (SKILLS)

http://archilink.vn/img/capture/SF-07

http://archilink.vn/img/capture/SF-07A

 

8. Bước 8:  CẬP NHẬT NGÔN NGỮ SỬ DỤNG (LANGUAGES)

http://archilink.vn/img/capture/SF-08

http://archilink.vn/img/capture/SF-08A

 

9. Bước 9:  CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ CÁ NHÂN (CERTIFICATIONS)

http://archilink.vn/img/capture/SF-09

http://archilink.vn/img/capture/SF-09A

 

10. Bước 10:  CẬP NHẬT KHÓA HỌC ĐÃ THAM GIA (COURSES)

http://archilink.vn/img/capture/SF-10

http://archilink.vn/img/capture/SF-10A

 

11. Bước 11:  CẬP NHẬT GIẢI THƯỞNG (AWARDS & HONORS)

http://archilink.vn/img/capture/SF-11

http://archilink.vn/img/capture/SF-11A

 

12. Bước 12:  CẬP NHẬT DỰ ÁN THAM GIA (PARTICIPATED PROJECTS)

http://archilink.vn/img/capture/SF-12

http://archilink.vn/img/capture/SF-12A

 

ĐỐI VỚI PROFILE TẬP THỂ

Để cập nhật Profile, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Bước 1:  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Thực hiện tương tự như Bước 1 ở Profile cá nhân.

 

2. Bước 2:  THAY ĐỔI ẢNH ĐẠI DIỆN (PROFILE PICTURE)

Thực hiện tương tự như Bước 2 ở Profile cá nhân.

 

3. Bước 3:  THAY ĐỔI ẢNH BÌA (COVER PICTURE)

Thực hiện tương tự như Bước 3 ở Profile cá nhân.

 

4. Bước 4:  CẬP NHẬT THÔNG TIN GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

http://archilink.vn/img/capture/SF-13

http://archilink.vn/img/capture/SF-13A

 

5. Bước 5:  CẬP NHẬT GIẢI THƯỞNG (AWARDS & HONORS)

Thực hiện tương tự như Bước 11 ở Profile cá nhân.

 

6. Bước 6:  CẬP NHẬT DỰ ÁN THAM GIA (PARTICIPATED PROJECTS)

Thực hiện tương tự như Bước 12 ở Profile cá nhân.

 

Trên đây là những hướng dẫn liên quan đến việc cập nhật Profile. Hy vọng những hướng dẫn này có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về việc cập nhật Profile, vui lòng gửi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink