Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More

Điều khoản sử dụng - Terms of use

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi. ArchiLink là nền tảng trực tuyến phục vụ người dùng là kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư, chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng và những ai quan tâm đến lĩnh vực này ở Việt Nam. Người dùng có thể sử dụng nền tảng để chia sẻ các sản phẩm thiết kế và kiến thức của mình, hoặc tìm kiếm ý tưởng, sản phẩm thiết kế, cập nhật kiến thức thông qua sự chia sẻ từ phía cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích người dùng cùng chia sẻ sản phẩm thiết kế cũng như kiến thức của mình trước hết nhằm giới thiệu năng lực của bản thân, sau đó góp phần nâng cao tri thức cộng đồng trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng.

Website thuộc quyền sở hữu của: Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng và Công nghệ Domino. Địa chỉ: Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Website được vận hành và duy trì bởi: Ban Quản trị ArchiLink. Email: admin@archilink.vn.

2. Đối tượng sử dụng

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nền tảng ArchiLink. Trong giai đoạn này, chúng tôi hướng đến đối tượng sử dụng là các kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư, chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng và những ai quan tâm đến lĩnh vực này ở Việt Nam.

3. Đăng ký tài khoản

Người dùng không đăng ký tài khoản có thể xem tất cả các nội dung trên website http://archilink.vn: Dự án (Project), Bài viết (Article), Hồ sơ cá nhân hoặc tập thể (Profile). Tuy nhiên, để sử dụng hết tất cả các tính năng của nền tảng (tạo Dự án, tạo Bài viết, tạo Hồ sơ cá nhân hoặc tập thể, tương tác với Dự án hoặc Bài viết, Kết nối với cá nhân hoặc tập thể khác...), người dùng cần phải tạo tài khoản trên nền tảng ArchiLink. Khi đăng ký tài khoản, người dùng đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi các thông tin cần thiết liên quan đến cá nhân hoặc tập thể người dùng. Người dùng cũng có thể tùy chọn để đăng ký tài khoản thông qua việc liên kết với các tài khoản Facebook, Google, LinkedIn.

Người dùng có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách vào Cài đặt (Settings) và chọn Xóa tài khoản (Delete Account). Ban Quản trị ArchiLink (sau đây gọi tắt là Ban Quản trị) có thể tạm thời đình chỉ việc sử dụng tài khoản của người dùng bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo trước hay chịu bất cứ trách nhiệm nào với người dùng. Ban Quản trị có thể chấm dứt việc sử dụng tài khoản của người dùng bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc người dùng vi phạm Điều khoản sử dụng.

4. Mục đích sử dụng được cho phép

Người dùng cam kết sử dụng thông tin trên website theo đúng Điều khoản sử dụng. Mục đích sử dụng phải phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Hành động cụ thể bị cấm

Người dùng cam kết:

- Không giới thiệu, đăng, tải, truyền hoặc phát tán lên website những nội dung trái với các quy định của pháp luật Việt Nam, những nội dung đi ngược lại với đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam, những nội dung liên quan đến chính trị, phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp.

- Không giới thiệu, đăng, tải, truyền hoặc phát tán lên website những nội dung đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ cá nhân hoặc tập thể, làm tổn hại đến danh dự và quyền riêng tư của người khác.

- Không giới thiệu, đăng, tải, truyền hoặc phát tán lên website những nội dung thô tục, khiêu dâm hoặc các nội dung phản cảm khác, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

- Không đăng, tải, truyền hoặc phát tán lên website những nội dung có thể vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu công nghiệp và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của các bên thứ ba.

- Không sao chép, nhân bản, buôn bán hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ nội dung hoặc bất kỳ phần nào của website khi chưa có sự đồng ý của Ban Quản trị ArchiLink.

Ban Quản trị:

- Có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào do người dùng đăng, tải lên website nằm trong danh mục các hành động nêu trên mà không cần phải thông báo.

- Không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc các bên thứ ba công bố nội dung người dùng đăng tải vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu công nghiệp và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

- Người dùng xác nhận rằng website được bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền sở hữu công nghiệp.

- Người dùng đồng ý rằng nội dung được trình bày trong các quảng cáo do Ban Quản trị hoặc các nhà quảng cáo thể hiện được bảo vệ theo các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền sở hữu công nghiệp khác.

- Trừ khi được Ban Quản trị ủy quyền rõ ràng, người dùng cam kết sẽ không sửa đổi hoặc sắp xếp theo bất kỳ cách nào (dù miễn phí hay có tính phí) và không phát tán, phổ biến hoặc tạo ra một phần hoặc hoàn toàn sản phẩm dựa trên website.

- Việc sử dụng các công nghệ cho phép sao chép nội dung, phần mềm gián điệp hoặc chương trình tự động bị cấm.

- Tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng, tên thương mại, nội dung và các thành phần khác do người dùng đăng lên website đều thuộc quyền sở hữu của Ban Quản trị ArchiLink với sự cho phép của những người dùng này. Nghiêm cấm những người dùng khác sử dụng các thành phần này theo bất kỳ cách nào và nhằm bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc sao chép lên các website khác, trừ khi có văn bản chấp thuận của Ban Quản trị.

7. Các liên kết với website

Cho phép tạo các Liên kết (Link) giữa website này và các website khác với các điều kiện sau:

- Liên kết chỉ được cho phép truy cập vào website mà không làm thay đổi nội dung của trang.

- Website được gắn Liên kết không chứa các Liên kết được thiết kế kỹ thuật cho phép ngăn chặn việc nhận dạng website hoặc che giấu quyền tác giả đối với nội dung của website http://archilink.vn.

- Website được gắn Liên kết không chứa thông tin thiếu chính xác, sai sót hoặc sai lệch về nội dung và dịch vụ của website http://archilink.vn. Đặc biệt, không được phép tuyên bố hoặc gây hiểu lầm rằng Ban Quản trị đã cho phép các Liên kết hoặc nội dung và dịch vụ được giới thiệu hoặc sẵn có trên website được gắn Liên kết.

- Website được gắn Liên kết không có bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, ký hiệu, khẩu hiệu hoặc đặc tính nào thuộc về Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink.

- Website được gắn Liên kết không chứa các nội dung trái với các quy định của pháp luật Việt Nam; các nội dung đi ngược lại với đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam; các nội dung liên quan đến chính trị, phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp; các nội dung đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ cá nhân hoặc tập thể, làm tổn hại đến danh dự và quyền riêng tư của người khác; các nội dung thô tục, khiêu dâm, phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; các nội dung có thể vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu công nghiệp và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của các bên thứ ba.

Trong mọi trường hợp, việc tích hợp Liên kết từ http://archilink.vn đến một website khác không có nghĩa là tồn tại mối quan hệ giữa Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink với chủ sở hữu hoặc bên kiểm soát của website đó, cũng không hàm nghĩa rằng Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink chấp thuận hoặc phê duyệt nội dung hoặc dịch vụ của website đó.

8. Liên kết với website của bên thứ ba

Website có thể chứa quảng cáo hoặc Liên kết dẫn đến các website thuộc về bên thứ ba. Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink sau đây tuyên bố rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát các website bên thứ ba này và do đó không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, nội dung, quảng cáo, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có sẵn hoặc có nguồn gốc từ website bên thứ ba này. Việc tích hợp quảng cáo hoặc Liên kết đến các website bên thứ ba không hàm nghĩa theo bất kỳ cách nào rằng Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink bảo chứng, hỗ trợ hoặc chấp thuận nội dung của những website đó. Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng các website bên thứ ba là rủi ro và trách nhiệm của riêng họ, Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào có thể xảy ra do người dùng truy cập vào website bên thứ ba và sử dụng nội dung và/hoặc dịch vụ của các website bên thứ ba đó.

Sự tồn tại của các quảng cáo hoặc Liên kết đến các website bên thứ ba không có nghĩa là Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink ủy quyền việc sử dụng các nhãn hiệu, tài liệu có bản quyền, tên thương mại hoặc biểu tượng của mình. Nếu người dùng phát hiện nội dung bất hợp pháp trên các website bên thứ ba, xin thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền và Ban Quản trị ArchiLink để có thể tiến hành gỡ bỏ ngay Liên kết với website bên thứ ba được đề cập.

9. Trách nhiệm pháp lý của riêng người dùng

Việc sử dụng thông tin và các chức năng trên website hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của riêng người dùng. Trong trường hợp người dùng chưa đủ 18 tuổi, trách nhiệm thuộc về cha mẹ hoặc người giám hộ.

10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Ban Quản trị không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác của thông tin do người dùng cung cấp. 

Ban Quản trị sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc thất thoát thu nhập nào không phải do lỗi của mình và/hoặc thiệt hại gián tiếp mà người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu liên quan đến việc sử dụng website hoặc các thông tin đó, bao gồm tổn thất lợi nhuận, thất thoát hoặc hỏng dữ liệu, mất quyền lợi hoặc lợi ích. Trách nhiệm của Ban Quản trị đối với những tổn thất và/hoặc thiệt hại mà người dùng phải chịu do nội dung của website, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến website, sẽ chỉ giới hạn trong việc gỡ bỏ nội dung hoặc tài liệu gây thiệt hại khỏi website trong một khung thời gian hợp lý.

Những kẻ tấn công hoặc tin tặc có thể xâm nhập website, thay đổi nội dung của website và cài cắm tài liệu độc hại cho website, chẳng hạn như virus, phần mềm ác tính Trojan horse, worm, bom hẹn giờ, cancelbots, tập tin lỗi, nội dung bất hợp pháp hoặc bất kỳ phần mềm phá hoại nào khác có thể làm hỏng thiết bị máy tính hoặc tài sản khác. Trong trường hợp đó, Ban Quản trị sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc thay đổi nào do những điều này gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba.

Nếu hoàn cảnh và điều kiện cho phép, Ban Quản trị sẽ thông báo trước cho người dùng về bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động bình thường của website và các dịch vụ liên quan.

Trong mọi trường hợp, Ban Quản trị không thể chịu trách nhiệm nếu người dùng truy cập website từ phần mềm trên một máy tính lỗi thời hoặc các chương trình lạc hậu so với các chương trình thường được dùng để kết nối Internet.

Ban Quản trị không chịu trách nhiệm cho tốc độ và độ tin cậy của việc người dùng truy cập Internet hoặc bất kỳ loại mạng truyền thông nào.

Ban Quản trị không chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc bất kỳ hệ quả nào khác do việc gỡ bỏ, đánh cắp hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu định danh người dùng nào (tên người dùng, email, mật khẩu) liên quan đến website và truy cập vào chương trình và cơ sở dữ liệu chứa trong phần hạn chế của website. Người dùng chịu trách nhiệm giữ bí mật dữ liệu định danh liên quan đến website và hoạt động truy cập vào phần thông tin hạn chế của website.

11. Gián đoạn dịch vụ

Khi người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng, Ban Quản trị có quyền ngăn chặn người dùng sử dụng website và các dịch vụ liên quan ngay lập tức mà không cần thông báo, đồng thời xóa bỏ tài khoản truy cập.

12. Quảng cáo

Quảng cáo được phép là quảng cáo được đặt tại những vị trí do Ban Quản trị quy định. Ban Quản trị thỏa thuận với đối tác quảng cáo về những vị trí này.

Việc người dùng sử dụng công cụ đăng Dự án (Project), Bài viết (Article), Hồ sơ (Profile) để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của cá nhân hoặc đơn vị mình với nội dung không liên quan đến lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng sẽ được Ban Quản trị cân nhắc xóa nội dung và tài khoản truy cập.

13. Chính sách quyền riêng tư

Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng & Công nghệ DominoBan Quản trị ArchiLink cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc tập thể cho người dùng sử dụng website theo chính sách được công bố trên website với tiêu đề Chính sách quyền riêng tư - Privacy Policy. Chính sách này chỉ được áp dụng cho website http://archilink.vn, không áp dụng cho các website do các đơn vị khác quản lý mà người dùng có thể truy cập thông qua các liên kết.

14. Cookies

Cookies được sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng trong việc điều hướng website. Người dùng có thể vô hiệu hóa Cookies trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, khi đó việc duyệt xem website sẽ bớt dễ dàng hơn. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn vô hiệu hóa Cookies, vui lòng tham khảo Chính sách Cookies - Cookies Policy của chúng tôi.

15. Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Ban Quản trị có quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên website. Sau khi Điều khoản sử dụng được sửa đổi, người dùng phải chấp nhận để tiếp tục sử dụng website. Ban Quản trị khuyến nghị người dùng thường xuyên truy cập trang này để đảm bảo hiểu đúng về Điều khoản sử dụng.

16. Phản hồi

Ban Quản trị hoan nghênh và trân trọng các nội dung phản hồi của người dùng về nền tảng ArchiLink. Phản hồi của người dùng góp phần quan trọng trong việc cải tiến nền tảng và tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội phục vụ người dùng tốt hơn. Vui lòng gửi phản hồi về địa chỉ email admin@archilink.vn.

 

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng ArchiLink.

Trân trọng,

Ban Quản trị ArchiLink