Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More
Địa điểm: Nguyễn Hậu, quận Tân Phú, TP HCM.
Diện tích khu đất: 72m2.
Thiết kế và xây dựng: 2019 - 2020.
Đơn vị thiết kế: 6717 Studio.
Kiến trúc sư chủ trì: KTS. Lê Viết Hội.
Cộng sự: Phạm Hữu Sơn, Đặng Thanh Bảo, Đỗ Văn Tiến.
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki.
 
Hiện trạng trước khi cải tạo
Report

Comments (0)

You must sign in or sign up to comment.
6717 Studio
Architecture Design, Interior Design, Landscape Design
Ho Chi Minh City, Vietnam
Projects: 15
Articles: 0
Linkers: 2
Nguyễn Dũng House
 
Published: September 01, 2020
1887
1
0

Project Role

Main Architect

Project Time

2020

Image/Video Copyright