Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More
Thông tin dự án:
- Tên dự án: Trịnh Tiến House
- Địa điểm: Đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Diện tích khu đất: 90m²
- Diện tích xây dựng: 74m²
- Năm thiết kế: 2019
- Năm xây dựng: 2020-2021
- Đơn vị thiết kế: 6717 Studio
- KTS chủ trì: Lê Viết Hội
- Cộng sự: Đỗ Văn Tiến, Đặng Thanh Bảo
- Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
 
Công trình sau khi cải tạo
Hiện trạng công trình trước cải tạo
Khu vực phòng khách và nhà xe sau cải tạo
Khu vực phòng khách và nhà xe trước cải tạo
Phòng ngủ Master sau cải tạo
Phòng ngủ Master trước cải tạo
Họa đồ vị trí công trình | Site location
Mặt bằng tổng thể | Master plan
Sơ đồ | Diagram
Mặt bằng trệt | Ground floor plan
Mặt bằng lầu 1 | First floor plan
Mặt bằng lầu 2 | Second floor plan
Mặt bằng lầu 3 | Third floor plan
Mặt bằng mái | Roof plan
Mặt đứng | Elevation
Mặt cắt 1-1 | Section 1-1
Mặt cắt 2-2 | Section 2-2
Mặt cắt 3-3, Mặt cắt 4-4 | Section 3-3, Section 4-4
Report

Comments (0)

You must sign in or sign up to comment.
6717 Studio
Architecture Design, Interior Design, Landscape Design
Ho Chi Minh City, Vietnam
Projects: 15
Articles: 0
Linkers: 2
Trịnh Tiến House
 
Published: February 27, 2023
887
3
0

Project Role

Main Architect

Project Time

2019

Image/Video Copyright