Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More
Thông tin dự án:
- Tên dự án: Quảng Ngãi House
- Địa điểm: Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Diện tích khu đất: 300m²
- Diện tích xây dựng: 190m²
- Năm thiết kế: 2020
- Năm hoàn thành xây dựng: 2020
- Đơn vị thiết kế: 6717 Studio
- KTS chủ trì: Lê Viết Hội
- Cộng sự: Nguyễn Văn Đức, Đặng Thanh Bảo
- Kết cấu: Lê Mạnh Kha
- Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
- Quay phim: Paul Phan
 
"Nơi nếp nhà xưa được tiếp nối"
 
Họa đồ vị trí | Site location
Mặt bằng tổng thể | Master plan
Mặt bằng | Plans
Mặt đứng, Mặt cắt 3-3 | Elevation, Section 3-3
Mặt cắt 4-4, Mặt cắt 5-5 | Section 4-4, Section 5-5
Mặt cắt 1-1 | Section 1-1
Mặt cắt 2-2 | Section 2-2
Report

Comments (0)

You must sign in or sign up to comment.
6717 Studio
Architecture Design, Interior Design, Landscape Design
Ho Chi Minh City, Vietnam
Projects: 15
Articles: 0
Linkers: 2
Quảng Ngãi House
 
Published: February 27, 2023
981
1
0

Project Role

Main Architect

Project Time

2020

Image/Video Copyright