Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More
- Địa điểm: 124 Phan Trung, tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Diện tích khu đất: 125 m2.
- Diện tích xây dựng: 125m2.
- Thiết kế và xây dựng: 2017.
- Đơn vị thiết kế: 6717 Studio
- Kiến trúc sư chủ trì: KTS. Lê Viết Hội
- Xây dựng: Ks Chung Benly
- Cộng sự: Trường Kỳ Nguyễn, Phúc Đặng.
- Cây xanh: Hoàng Phi Nguyễn Thị.
- Nhiếp ảnh: Duy An, Đặng Nhật.
 
Report

Comments (0)

You must sign in or sign up to comment.
6717 Studio
Architecture Design, Interior Design, Landscape Design
Ho Chi Minh City, Vietnam
Projects: 15
Articles: 0
Linkers: 2
Trà Đá Cafe
 
Published: August 30, 2020
748
1
0

Project Role

Main Designer

Project Time

2017

Image/Video Copyright