Show Your Design, Share Your Knowledge & Get More
Thông tin dự án:
- Tên dự án: Thiết kế cải tạo nội thất phòng VIP - Sline Restaurant
- Địa điểm: Tầng 5, Nhà hàng Sline, 59 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
- Thiết kế nội thất: 2020 Studio
- Năm thiết kế: 2022
- Nhóm thiết kế: Nguyễn Ngọc Sơn, Ngô Quốc Thịnh, Lâm Đại Cường, Châu Văn Phúc, Ngô Quốc Hùng
- Khách hàng: Mr. Đăng
 
Report

Comments (0)

You must sign in or sign up to comment.
2020 Studio
Architecture Design, Interior Design, Landscape Design
Ho Chi Minh City, Vietnam
Projects: 2
Articles: 0
Linkers: 0
Sline Restaurant
 
Published: April 05, 2024
292
1
0

Project Role

Main Designer

Project Time

2022